Ka kultura u Tučepskim zaseocima, Čovići 13.7.2012. 39 stepenica