Ka kultura u Tučepskim zaseocima, Srida sela Moča 6.7.2012. Ibrica Jusić