Ka kultura u Tučepskim zaseocima, Potpeć 8.7.2011. Predstava "Komušanje mozga"