kKuTz, Gole u kavezu, 16.7. 2010. Šimići

Zaselak: ŠIMIĆI
Datum: 16. 07. 2010.
- prisega gledatelja
- poetsko predjelo: Antun Branko Šimić
Kazalište – MORUZGVA
Olja Runjić:  „GOLA U KAVEZU“
Redatelj: Ivan Leo Lemo
Igrale: Ana Begić, Barbara Nola, Barbara Vicković