kKutz, Aplauz žalosnom varalici, 13.8.2010. Čovići

Zaselak: ČOVIĆI
Datum: 13.08.2010.
- prisega gledatelja
- poetsko predjelo: Slavko Mihalić
KAZALIŠTE JAZAVAC – komedija
Željko Konigsknecht: APLAUZ ŽALOSNOM VARALICI

Jednovečernja izložba: 
Akademski slikar – Stipe Ivanišević

* Stihove kazivale učenice Osnovne škole – Tučepi: Josipa Šimić, Nora Visković, Ružica Čović, Lucija Luketina, Šimun Ivančević